Design a site like this with WordPress.com
Get started

Home

Консултативни компетентности

Академична конференция 2023 г.

2-4 юни 2023 г.


Конференцията се организира от Софийски университет „Свети Климент Охридски“

в партньорство с:
Дружество на психолозите в България
Сдружение на преподавателите по философия
Асоциация на учителите по философия
Районна колегия на Български лекарски съюз – Пловдив
Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина
Българско Балинтово Общество
Център по Философия с деца към СУ „Св. Климент Охридски“
Център по „Клинична психология, психоонкология и психосоматика“ УМБАЛ Токуда


За контакт:
couns.comp@gmail.com